Dyrevelferd

Dyrevelferd er en viktig del for en bærekraftig leverandørkjede. Varner ønsker å bidra til å bedre dyrevelferden i industrien ved å sette strenge krav til oss selv og våre leverandører. Dyrevelferd er også inkludert i Varner sin Sustainability Manual hvor det er satt tydelige krav til våre leverandører. 

Det skal alltid tas etiske hensyn når produsenter av dyrefibre velges ut. Etiske hensyn innebærer blant annet elementer som sporbarhet, helse og sikkerhet, dyrebehandling på gårder og i produksjonsenheter. Dette gjenspeiles gjennom de Fem Friheter utarbeidet av OIE (World Organization for Animal Health) og fungerer som retningslinjer for alle leverandører til Varner. 

 • Sporbarhet

  Opprinnelsen av dyrefibre skal alltid attesteres for hver ordre. Varner kjøper ikke lær og dyrefibre fra områder som er kjent for dårlig behandling av dyr, eller for transport av dyr under uetiske forhold.

  Gårder skal følge krav som er basert på det britiske rådet for dyrevelferd sine definisjoner av godt husdyrhold.

  Siden 2014 har alle dun produkter blitt sertifisert gjennom IDFL standarden, som dekker sporbarhet og dyrevelferd i hele produksjonskjeden. Ingen ordre godkjennes med mindre det foreligger en IDLF sertifisering.

  Sommeren 2016 ble Varner medlem i Textile Exchange. Gjennom vårt medlemskap igangsetter vi en ny sertifisering av våre dunprodukter i henhold til Responsible Down Standard (RDS). Denne vil etterfølges av en sertifisering av våre ullprodukter i henhold til Responsible Wool Standard (RWS) når denne foreligger.

 • Fjær og Dun

  Alle leverandører skal kjøpe dun fra en transparent og vertikal produksjonskjede slik at produksjonen kan kontrolleres underveis. Et slikt krav innebærer at våre leverandører skal unngå kjøp fra dunsamlere i den uformelle sektoren, agenter, eller såkalte «township slaughterhouses». 

  Varner tar sterk avstand fra kjøp av dun som er plukket fra levende fugler. Dette forbudet er noe alle våre leverandører er forpliktet til å følge. Dette verifiseres gjennom duninspeksjoner som sporer dunet helt ned til gården.

 • Lær

  Alt lær som brukes i våre produkter skal komme fra bruksdyr som slaktes for matproduksjon. Lærprodukter skal produseres av bruksdyr som griser, sauer og kuer. Slakterprosessen skal gjøres under gjeldene standarder.

  Garverier (innfarging av læret) er en viktig del av produksjonsprosessen. Varner krever sporbarhet på alle ordre for lær og det gjennomføres stikkprøver på garveriene med fokus på helse og sikkerhet, bruk av kjemikalier og verneutstyr.

  Varner har et forbud mot lær som er behandlet fra garverier i Bangladesh.

 • Ull

  Vi har et langsiktig mål om å ha full sporbarhet av ullen som benyttes i våre produkter og vi krever at leverandøren kan dokumentere opprinnelse med godkjent opprinnelsesbevis.

  Gjennom vårt medlemskap i Textile Exchange ønsker vi å sertifisere all merinoull gjennom den såkalte Responsible Wool Standard (RWS) så snart denne er kommet fullstendig på plass.

  Varner har et forbud mot praktisering av mulesing. Varner kjøper ikke merinoull fra Australia med mindre det foreligger godkjent dokumentasjon på at ullen kommer fra sauer og gårder som ikke har blitt utsatt for mulesing.

 • Forbud
  • Varner har et totalt forbud mot pels. Dette innebærer også et forbud mot pels og ull fra angorakaninen i alle våre produkter. Kun syntetisk pels kan benyttes.
  • Varner kjøper ikke merinoull fra Australia med mindre det foreligger godkjent dokumentasjon på at ullen kommer fra sauer og gårder som ikke har blitt utsatt for mulesing.
  • Det er ikke tillatt å bruke dun som er plukket fra levende fugler.
  • Lær og hud fra eksotiske dyr eller dyr som er utrydningstruet er forbudt. Dette inkluderer blant annet lær fra krokodiller, slanger, og seler.
  • Bruk av skinn fra dyr som er flådd levende eller levende kokt er strengt forbudt.
  • Etter veldokumenterte funn om dårlige arbeidsforhold i Bangladesh har Varner et forbud for kjøp av lær som er behandlet fra garverier i Bangladesh.
  • Varner tillater ikke dyretesting på kosmetikk. Alle leverandører må følge EU direktivet 2010/63/EU om beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige forhold.